Werkwijze

Projecten die aangemeld worden voor ondersteuning worden door het bestuur van de stichting onderzocht op haalbaarheid en getoetst aan de hand van de kernwaarden van de stichting. Er worden gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van de eventueel te ondersteunen doelen (vaak stichtingen) in Nederland en bij grotere projecten wordt zo nodig een (oriƫnterend) bezoek gebracht.

Om projecten financieel te ondersteunen wordt geput uit het basisfonds dat door de stichting zorgvuldig wordt beheerd. Dit fonds bestaat uit - zover mogelijk - vaste donateurs. Daarnaast zullen aanvullende donateurs (fondsen) worden geworven.

Doneren?

Wilt u doneren aan de stichting, maak dan uw donatie over op bankrekeningnummer:

NL 43ABNA0409172073

T.n.v. Stichting Care & Welfare Foundation te Ophemert (met vermelding van 'donatie' met eventueel de gewenste bestemming).

Wilt u een project aandragen ter ondersteuning, neem dan contact op met de stichting.

Doneren

Care & Welfare Foundation
Weverstraat 28
4061 AP Ophemert
RSIN/fiscaal nummer
ANBI 850959639

Lees onze privacyverklaring

BIC: ABNANL2A
IBAN: NL43ABNA0409172073
KvK nr. 53645421

info@care-welfare.nl