Wie zijn wij?

Onze missie is het ondersteunen van goede doelen door middel van financiële middelen, advisering en praktische hulp op het gebied van zorg & welzijn in het bijzonder voor kinderen. Hierbij concentreren wij ons op scholing & gezondheidszorg.

De internationale doelen die worden ondersteund bevinden zich in ontwikkelingslanden.
Care & Welfare richt zich uitsluitend op concrete en ‘meetbare’ projecten waarmee onder meer vanuit Nederland een relatie kan worden opgebouwd.

De zeven kernwaarden van de stichting zijn:

Kwaliteit, Resultaat, Samenwerken, Respect, Betrouwbaarheid, Duurzaamheid, Verantwoordelijkheid.

Beleidsplan 2020

Jaarstukken 2019

Anbi status

De stichting is niet uit op winst of op eigen inkomsten en daarom ook aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI status). Hiermee zijn giften aan de stichting voor de donateurs belastingaftrekbaar. Overeenkomsten met leveranciers zijn op basis van “low budget”.

Meer lezen

Care & Welfare Foundation
Weverstraat 28
4061 AP Ophemert
RSIN/fiscaal nummer
ANBI 850959639

Lees onze privacyverklaring

BIC: ABNANL2A
IBAN: NL43ABNA0409172073
KvK nr. 53645421

info@care-welfare.nl